Over mij

Mijn naam is Alexander en ik ben een technische en militaire vertaler en tolk.

Ik kan de gelijktijdige en opeenvolgende interpretatie uitvoeren tijdens de gesprekken en onderhandelingen, zakelijke bijeenkomsten en beroepsopleidingen. Ik werk vooral op technische en wetenschappelijke gebieden, met name:

  • zware apparatuur en zware voertuigen, luchtvaart, militaire opleidingprogrammes (militaire en technische vertaling);
  • wetenschappelijke teksten (wiskunde, natuurkunde, scheikunde, biologie, microbiologie);
  • medische en farmaceutische teksten (anesthesie, chirurgie, neurochirurgie);
  • andere technische gebieden (olie- en gasproductie, standaard en alternatieve energiebronnen);
  • software lokalisatie.

Ook werk Ik in een domein van computationele linguïstiek (auteurschap toeschrijving).

Ik werk met defensiebedrijven, exporteurs voor goederen en technologieën voor tweeërlei gebruik, verschillende internationale organisaties (OVSE, EC), energieproducerende bedrijven, en met de bedrijven die de speciaal gebruikte zware voertuigen (civiele en militaire) vervaardigen.

Ook steun ik “Translators Without Borders”​ en “Rosetta Stone“​ organisaties, het verstrekken van vertaaldiensten kosteloos voor humanitaire doeleinden.

De resultaten van mijn werk zijn altijd constante en volgen de goedgekeurde terminologie en richtlijnen. Kwaliteit, betrouwbaarheid en haalbaarheid zijn mijn onderscheidende kenmerken.

Als u technische of wetenschappelijke vertaling of interpretatie nodig hebt, kunt u contact met mij opnemen via mail of LinkedIn.